Trụ sở chính : Số 7 Gò Cẩm Đệm, Phường 10, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh.

VPGD : 741 Hậu Giang,  Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3755 2846