Giới thiệu

 

Những chứng chỉ đã được cấp Các nhà máy, dây chuyền sản xuất chính của Công ty FINE JAPAN đã được cấp những chứng chỉ bảo đảm quy trình sản xuất nghiêm ngặt cũng như quản lí chất lượng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.